Člani mreže NVO 25x25

 

Zveza društev bolnikov z osteoporozo Ljubljana


IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti


Društvo za avtizem DAN Maribor


Društvo diabetikov Škofja Loka


Javni zavod SOCIO


Društvo diabetikov Dravograd Polžki


Novita, društvo za medgeneracijsko sodelovanje


Društvo srčnih bolnikov - Koronarni klub Mežiške doline


Invalidsko društvo ILCO Maribor


Društvo mladih kardiologov Slovenije


Društvo onkoloških bolnikov Slovenije


Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije


Društvo za zdravje srca in ožilja Pomurje


Koronarni klub Mislinjske doline


ŽIVIM - Društvo za dvig kakovosti življenja                     


Slovensko združenje proti raku dojke Europa Donna


Društvo za kulturo zdravega prehranjevanja BEFIT


Zveza društev diabetikov Slovenije


Koroško društvo za boj proti raku


Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha


Društvo šola zdravja


Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije


Center za sladkorno bolezen Gomilsko


Združenje iz bube v metulja


Društvo za fibromialgijo


Zdravi in vitalni


Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije


Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje


Društvo Allimentum


Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo


Društvo bolnikov po možganski kapi Podravja


Društvo diabetikov Ljubljana


Terapevtsko društvo Slovenije


Ustanova ProRec.si


Društvo za razvoj in raziskave na področju zdravja in izobraževanja - Talamus


Društvo Zdrav podjetnik


Zavod Nasmeh Maribor


Zavod 112


Društvo Planet Zemlja


Psihoanalitični inštitut Pakt


Društvo Vitalno telo


Roženica, Društvo oseb s keratokonusom


Društvo psihologov Slovenije


Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje


Društvo Altra


Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo


Društvo stoj pokončno za življenje z osteoporozo Maribor


Športno društvo Mavčiče


Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije


"UP" Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije


HD Hrana za življenje


OMI Inštitut, Zavod za antropološko medicino


Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije


Športno društvo Studio Živa


Civilna iniciativa medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov


Društvo diabetikov Jesenice


MDSS Maribor (Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor)


Društvo DEBRA Slovenija – društvo oseb povezanih z bulozno epidermolizo


Društvo diabetikov Mežiške doline (DDMD)


Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije


ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje


Društvo Sožitje Ljubljana


Gerontološko društvo Slovenije


Društvo paraplegikov jugozahodne štajerske


Slovenska filantropija


Slovensko združenje za pomoč pri demenci – Spominčica, Alzheimer Slovenija


Društvo distrofikov Slovenije


Društvo informacijski center Legebitra


Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija


PET - Pasja enota terapevtov - Zavod za terapijo s pomočjo psov


Zavod za socialno varstvo in zdravstvno dejavnost Uršulinka Izola

Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: