Dopis projektne pisarne slovenskim članom in članicam Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane


Projektna pisarna je Slovenskim članom in članicam Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, ENVI) poslala dopis glede glasovanja o direktivi o tobačnih izdelkih, ki bo 10. septembra 2013.


Pred glasovanjem o poročilu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) smo se obrnili na njih glede direktive o tobačnih izdelkih.

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25x25 si prizadeva k zmanjšanju števila prezgodnjih smrti zaradi bolezni srca in ožilja za 25 % do leta 2025. Zaradi tega vztraja pri mnenju, da lahko na podlagi direktive o tobačnih izdelkih pride do zmanjšanja razširjenosti kajenja v Evropi. Uporaba tobaka je izjemno velik dejavnik tveganja za nastanek bolezni srca in možgansko kap, ter ostalih kroničnih nenalezljivih bolezni.


Pomembno poročilo Odbora ENVI o direktivi o tobačnih izdelkov vključuje naslednje poglavitne ukrepe:

  • Obvezna prisotnost velikih slikovnih in tekstovnih zdravstvenih opozoril na tobačnih izdelkih, na 75 odstotkih prednje in hrbtne strani zavojčka;
  • Prepoved vseh značilnih okusov tobačnih izdelkov (zaznavni okusi tobačnega dima, kot so mentol, vanilja, jagoda);
  • Prepoved tankih cigaret in zavojčkov tankih cigaret;
  • Ostri ukrepi proti ponarejanju in nedovoljenemu trgovanju s tobačnimi izdelki z izvajanjem neodvisnega nadzora;
  • Zaščita pravic držav članic za sprejemanje ostrejših ukrepov.

 

Zavedamo se, da predstavniki tobačne industrije in sorodnih industrij močno nasprotujejo poročilu in so se lotili obsežnega lobiranja za njegovo zavrnitev na plenarnem glasovanju. Toda poročilo, ki so ga sprejeli v Odboru ENVI, je ustrezen ukrep, kar potrjujejo prepričljivi dokazi. Verjamemo, da se bodo kot član Odbora ENVI znotraj svoje politične skupine zavzeli za z dokazi podprte ukrepe, vključene v poročilu Odbora.

 

Plenarno glasovanje dne 10. septembra je ključnega pomena za zmanjšanje uporabe tobaka v Evropi in bo imelo posledice še desetletja. Direktiva o tobačnih izdelkih bi lahko mladim preprečila, da bi se prepustili smrtonosnemu kajenju, ki uničujoče vpliva na naše vsakdanje življenje.

 

Mreža NVO s področja javnega zdravja 25x25 računa na njihovo podporo in računa na glasove za direktivo o tobačnih izdelkih, ki bo izboljšala zdravje Evropejcev.

Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: