Opis projekta


Mreža NVO 25x25 v službi nevladnih organizacij s področja zdravja

 

V decembru 2012 je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije ustanovilo Mrežo nevladnih organizacij s področja javnega zdravja 25x25 (kratko ime: Mreža NVO 25x25). Del imena 25x25 sporoča namen, da nevladne organizacije s področja zdravja v sodelovanju z ostalimi deležniki v Sloveniji pripomoremo k uresničitvi cilja resolucije 66. generalne skupščine OZN (19. 9. 2011), o zmanjšanju stopnje umrljivosti kot posledici kroničnih nenalezljivih bolezni do leta 2025 za 25%, kar je postal tudi cilj Svetovne zdravstvene organizacije.

 

Projekt Mreže NVO 25x25 je od decembra 2012 do konca maja 2014 financiran s strani Ministrstva za pravosodje in  javno upravo RS. To Ministrstvo je preko Javnega razpisa  za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014, namenilo podporo nevladnim organizacijam, ki jo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

 

Projekt Mreže NVO 25x25 omogoča oblikovanje reprezentativne mreže nevladnih organizacij s področja zdravja, katerih dolgoročni cilj je zmanjšati obolevnost za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v Sloveniji in zmanjšati neenakosti v zdravju.

Spletna stran mreže www.mreza-25x25.si.

Namen:

 • spodbujanje aktivne vloge NVO pri oblikovanju in izvajanju javnih politik s področja zdravja,
 • krepitvi usposobljenosti NVO s področja zdravja,
 • zagotavljanju servisnih storitev za NVO s področja zdravja in promociji nevladnega sektorja.

 

Področje dela projekta Mreže NVO 25x25:

 • oblikovanje reprezentativne mreže nevladnih organizacij s področja zdravja, katerih dolgoročni cilj je zmanjšati obolevnost za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v Sloveniji in zmanjšati neenakosti  v zdravju
 • zagotovitev podpornega okolja za vse slovenske nevladne organizacije, delujoče na področju javnega zdravja
 • krepitev vloge in pomena NVO sektorja na področju zdravja v Sloveniji
 • izobraževanje kadrov NVO s področja zdravja (delavnice,  svetovanje)
 • informiranje in mreženjem ter povezovanje na lokalni, nacionalni in evropski ravni (e-novice, spletna stran, svetovanje, ipd.)
 • krepitev skupne identitete članic mreže in zavest o bolj učinkovitem zastopanju lastnih interesov civilne družbe: usklajeno podajanje zakonskih pobud, akcije na področju zagovorništva in umestitve vloge nevladnih organizacij v strateške dokumente državnih organov
 • iskanje sistemskih rešitev za nevladne organizacije s področja zdravja, oblikovanje bolj učinkovitih in trajnostno naravnanih zdravstvenih politik.
 • akcije za gospodarstvo in promocijske aktivnosti: NVO bodo razvijale svoje storitve in produkte za podjetja ter si tako zagotovile del dohodka za svoje delovanje.
 • oblikovanje partnerskih odnosov z državo, občinami, strokovnjaki na področju zdravja in drugih dotičnih področij, z javnozdravstvenimi inštitucijami in drugimi nevladnimi organizacijami s področja zdravja.
 • akcije za medije: vpliv na odnos medijev do nevladnih organizacij s področja zdravja
 • sodelovanje in izmenjavo izkušenj ter znanj z evropskimi nevladnimi organizacijami s področja zdravja.

Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: