Pobuda Nacionalnega inštituta za javno zdravje


Področje staranja slovenskega prebivalstva je danes in jutri zagotovo eno od pomembnejših v slovenski družbi, zato temu področju posvečamo veliko pozornost tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Udeleženci nedavne mednarodne konference z naslovom »Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji«, ki je bila 17. junija 2014 v Ljubljani (več o dogodku in partnerjih je TUKAJ), so predlagali, da bi politične stranke v predvolilnem času posvetile svojo pozornost tematiki staranja v Sloveniji, zato smo političnim strankam, ki so vložile kandidatne liste, posredovali spodnje izzive in  vprašanja, ki so po našem mnenju pomembna za prihodnost prebivalcev Slovenije.

 

Prav tako prosimo Vas, predstavnike medijev, da v predvolilnem času posvečati pozornost tej tematiki in povprašate politične stranke o vprašanjih staranja in stališčih/predlogih rešitev na tem področju.

 

Vprašanja, ki smo jih posredovali političnim strankam so:

1.     Kako se opredeljujete do priprave strategije aktivnega in zdravega staranja za Slovenijo?

2.     Kakšne so vaše programske usmeritve in predlogi ukrepov za podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje starejših delavcev?

3.     Kako vidite izzive in kakšne so po vašem mnenju možne rešitve na področju dolgotrajne oskrbe?

4.     Kako boste poskrbeli za ohranitev stopnje blaginje, kakovosti življenja in podaljšanje zdravih let življenja za naše prebivalce?

5.     Kako se opredeljujete do ukrepov na področju zdravstvene skrbi za starejše, še posebej glede najbolj izpostavljenih zdravstvenih stanj starejših, kot so preventiva padcev, demenca in inkontinenca?

6.     Kakšno je vaše stališče do zagotovitve priprav starejših delavcev na obdobje po upokojitvi?


Prilagamo tudi nekaj dejstev o problematiki staranja in predikcijah.Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: