Podpora vsebinski Mreži NVO 25x25


Projekt Mreža NVO 25x25, financiran s strani sredstev Evropskega socialnega sklada in MNZ, se je zaključil s koncem maja 2014, trenutno pa pripravljamo dokumentacijo za prijavo na nov razpis.

 

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite tudi vi in sicer s podpisom izjave o podpori, ki jo pošiljamo v prilogi in kasneje tudi kot član Mreže NVO 25x25. Kot član Mreže ste deležni brezplačnih svetovalnih in podpornih storitev. Z vključitvijo v mrežo boste del skupine, ki je v Sloveniji že zelo prepoznavna na področju podajanja pobud za izboljšanje zdravja prebivalcev. V okviru mreže boste imeli tudi lažji dostop do medijev, političnih odločevalcev oz. javne uprave in gospodarstva, po želji ste lahko vključeni v naše kampanje in pobude. 


Priloga F (izjava o podpori prijavitelju)

 

Izjavo o podpori nam prosimo pošljite do 10. avgusta 2014 na naslov:  

 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

Cigaletova ul. 9

1000 Ljubljana

 

ali skenirano po elektronski pošti: info@mreza-25x25.si.

 

Za sodelovanje in podporo se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,

 

 

»Stopiti skupaj je začetek, ostati skupaj je napredek, sodelovati in delati skupaj je uspeh!«

 

                                                                                                                         (Henry Ford)

 

Projektna pisarna Mreže NVO 25x25

Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: