Podpora za zakonsko pobudo za normativno ureditev avtomatskih defibrilatorjev na športnih prireditvah

 

Projektna pisarna Mreže NVO 25x25 je oblikovala Zakonsko pobudo za normativno ureditev avtomatskih defibrilatorjev na športnih prireditvah Slovenije.  Predlog predvideva formiranje novega 10. člena Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (Uradni list RS, št. 70/03 in 96/05).

Zavzemamo stališče, da bi avtomatski defibrilatorji morali biti stalno nameščeni na športnih prireditvah, saj so zaradi svoje praktičnosti lahko prenosljivi tudi za prireditve, ki se organizirajo na prostem. Raziskave namreč kažejo, da je kar 74% več možnosti za preživetje ob zastoju srca, če je v bližini dogodka nameščen avtomatski defibrilator.


Razlog za oblikovanje zakonske pobude: V Sloveniji vsak dan doživi srčni zastoj deset ljudi, od teh jih polovica takoj umre, kar pomeni, da zaradi nenadnega srčnega zastoja dnevno umre kar 5 do 6 oseb, kar predstavlja okoli 12 odstotkov vseh naravnih smrti. Vedno pogosteje je moč opaziti, da se v svetu vrhunskega in tudi množičnega rekreativnega športa v zadnjih letih pojavlja vse več primerov nenadnega zastoja srca. Ne glede na to, ali vzrok tiči v pomanjkljivi preventivi ali jemanju nedovoljenih poživil, je potrebno športnikom, ki doživijo nenadni srčni zastoj, nemudoma nuditi prvo pomoč oz. oživljanje. Nekatere mednarodne športne zveze že zahtevajo od organizatorjev, da so ustrezno pripravljeni in sposobni pomagati v primeru potrebe. Defibrilator je manjša prenosna elektronska naprava, ki z električnim sunkom požene srce v normalen (reden) srčni ritem.


Kakšna je vaša vloga in kako nam lahko pomagate?

Zakonsko pobudo bomo poslali na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pri tem bi potrebovali čim širšo podporo nevladnih organizacij, ki delujete na področju zdravja in športa. V kolikor se strinjate s podano zakonsko pobudo, je dovolj, če nam pošljete povratno elektronsko pošto s sledečim stavkom:


»Podpiramo zakonsko pobudo za normativno ureditev avtomatskih defibrilatorjev na športnih prireditvah Slovenije«

in priložite logotip organizacije. Lahko nam pošljete tudi vaše mnenje, komentarje, predloge za izboljšavo samega besedila.

Podporo in komentarje (predloge) bomo zbirali do 31. 10. 2013 na elektronski naslov Mreže NVO 25x25: info@mreza-25x25.si

 

Projektna pisarna,

Nataša Jan, vodja projekta


Zakonska pobuda
Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: