POZIV VLADI IN POSLANCEM:

NE RAZDIRAJTE JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA!
USTAVITE KOMERCIALIZACIJO IN PRIVATIZACIJO JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA!


Nasprotujemo:

  • politiki izvršenih dejstev, ki brez soglasja državljanov znižuje zdravstveno in socialno varnost državljanov ter spreminja temeljne vrednote, načela in cilje javnega zdravstvenega sistema;
  • zmanjševanju deleža javnih sredstev za zdravstveno varstvo;
  • krčenju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
  • podeljevanju koncesij brez javnih razpisov


Hočemo, da:

  • država z zakonom poskrbi za solidaren, dostopen, kakovosten in uspešen javni zdravstveni sistem (javni interes), v katerem se bo denar porabljal za izboljševanje, ohranjanje in krepitev našega zdravja, ne pa za polnjenje žepov zaslužkarjev (zasebni interes);
  • se poveča delež javnega financiranja zdravstvenega varstva od sedanjih 70 na vsaj 85 odstotkov;
  • država v zakonu opredeli košarico pravic za celovito zdravstveno varstvo, za katerega se prispevki solidarno plačujejo od vseh dohodkov iz dela in kapitala;
  • se dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenese v obvezno zdravstveno zavarovanje;
  • se z javnimi sredstvi izvaja zdravstveno dejavnost samo na neprofitni način;
  • pride do jasne razmejitve v  izvajanju javne in zasebne zdravstvene dejavnosti.


S podpisom peticije sporočamo politikom voljo ljudstva in jih obvezujemo, da v skladu z njo izvedejo zdravstveno reformo!


Peticijo lahko podpišete na tej spletni strani
Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: