Predstavitev Mreže 25x25 in NVO s področja zdravja na konferenci Skupaj za zdravje!

Datum in kraj: 7. in 8. 10. 2013, Brdo pri Kranju

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije bo v času trajanja konference Skupaj za zdravje, ki bo potekalo v Brdu pri Kranju, predstavilo prizadevanja in aktivnosti projekta Nacionalne mreže NVO s področja javnega zdravja 25x25. Predstavili bomo tudi predlog zakonske pobude o normativni ureditvi namestitve avtomatskih defibrilatorjev na športnih prireditvah v Sloveniji. S konferenco bo država obeležila 10. obletnico Nacionalnega programa primarne preventive srčnožilnih bolezni 2013 in izzive za prihodnost.

NVO s področja javnega zdravja se bodo s svojimi gradivi na konferenci lahko predstavila v predverju dvorane. Za prijavo in podrobnejše informacije se obrnite na ga. Ano Šinkovec  (tel.: 01/5477-371, skupajzazdravje@ivz-rs.si).
Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: