PROJEKT EUROHEART II

 

Obvladovanje bolezni srca in možganske kapi

Kardiovaskularne bolezni, ki vključujejo bolezni srca in možgansko kap, so najpogostejši povzročitelj smrti in eden izmed največjih razlogov za invalidnost v Evropi. Vendar ocenjujejo, da je 80 odstotkov primerov smrti in invalidnosti mogoče preprečiti. Že rahlo zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti prinaša velike zdravstvene koristi ter zmanjšanje neposrednih in posrednih stroškov zdravstvenih storitev. Gospodarstvo EU kardiovaskularnim boleznim, ki so tudi glavni povzročitelj neenakosti v zdravju, vsako leto namenja 196 milijard evrov.

 

V projektu EuroHeart II (Evropska strategija za zdravje srca II), ki vključuje 30 evropskih partnerskih organizacij, so v okviru analize pridobili najnovejše podatke ter posledično ugotovili razvoj dogodkov na področju kardiovaskularnih bolezni. Projekt je namenjen prepoznavanju in širjenju najučinkovitejših načinov ter usmeritev za preprečevanje tovrstnih bolezni. Glede na njegov vseobsegajoč vpliv bo projekt tudi v prihodnjih letih predstavljal podlago za oblikovanje politik in vzpostavljanje načinov preprečevanja kardiovaskularnih bolezni.

Projekt EuroHeart II sofinancira Evropska unija v okviru programa Zdravje. Vsebina vseh publikacij v okviru projekta je izključna odgovornost avtorja(-jev). Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano ne odgovarja za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij.

Rezultatiprojekta, na katerih temeljih več jasnih političnih intervencij:

  • V okviru projekta priporočajo naložbe v sisteme zbiranja podatkov za spremljanje dejavnikov tveganja za nastanek kardiovaskularnih bolezni ter stopnje umrljivosti in obolevnosti.
  • Oblikovalce politik pozivajo k sprejetju zakonodajnih ukrepov za izboljšanje prehranskih standardov in zmanjšanje razširjenosti kajenja ter hkrati spodbujanje večje telesne dejavnosti.
  • Pri znanstvenih in strokovnih telesih je poudarjena potreba po pripravi učinkovitih strategij za uveljavitev strokovnih smernic in premagovanje ovir.

Projekt je potekal od 1. marca 2011 do 28. februarja 2014. Na tej povezavi najdete zbirno poročilo o projektu EuroHeart II.

 

Publikacije v okviru projekta EuroHeart II si je mogoče ogledati na tej povezavi.

Na tej povezaviso zbrana vsa poročila o dogodkih, ki so se zgodili v času izvajanja projekta EuroHeart II.
SPOROČILO ZA JAVNOST

Bruselj, 28. februarja 2014: Po treh letih raziskovanja razvoja dogodkov na področju bolezni srca in ožilja ter analiziranju evropskih politik za preprečevanje tovrstnih bolezni se projekt EuroHeart II (Evropska strategija za zdravje srca II), ki ga je financirala EU, z današnjim dnem zaključuje. S projektom, ki ga je razvila in izvedla Evropska mreža za srce (EHN) skupaj z 29 partnerskimi organizacijami iz 17 držav, vključno z akademskimi in raziskovalnimi središči, nevladnimi organizacijami in zdravstvenimi strokovnjaki, tj. Evropskim kardiološkim združenjem (ESC), so opredelili najboljše prakse in politične pobude za spodbujanje zdravja srca in ožilja v Evropi.

 

Projekt EuroHeart II, nadgradnja projekta EuroHeart I (2003–2008), potrjuje visoko breme bolezni srca in ožilja, ki ostajajo najpogostejši povzročitelj smrti v Evropi. Glede na evropsko statistiko o boleznih srca in ožilja iz leta 2012, ki so jo v okviru projekta izvedli na univerzi v Oxfordu, v Evropski uniji zaradi bolezni srca in ožilja vsako leto umre 1,9 milijona ljudi, po vsej Evropi pa štiri milijone ljudi. Statistika kaže tudi na povečanje celotnega finančnega bremena bolezni srca in ožilja, ki jim gospodarstvo EU po ocenah letno namenja več kot 196 milijard evrov.

 

Evropa se sooča z ustavitvijo padajoče stopnje umrljivosti v nekaterih skupinah prebivalstva v več državah EU. Ob vse večji razširjenosti debelosti, sladkorne bolezni ter ustavitvi zmanjševanja težav s prekomernim krvnim tlakom in holesterolom v krvi je potrebno takojšnje ukrepanje oblikovalcev politik. Preprečiti je namreč treba ponovno povečanje stopnje umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja, ki se je sicer v zadnjem obdobju zmanjševala.

 

Projekt pa izpostavlja tudi izjemne možnosti za zmanjšanje razširjenosti bolezni srca in ožilja. Zmanjšanje dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja, kot so prehranska sol, nasičene maščobe in tobak, bi lahko pomenilo bistveno zmanjšanje umrljivosti zaradi koronarne srčne bolezni v vseh državah, tj. tudi za tretjino. Vendar pa je sprejemanje, izvajanje in vrednotenje učinkovitih ukrepov še vedno neenotno in spremenljivo.

 

Na evropski konferenci, ki so ji sledile tri regionalne konference v Nemčiji, Italiji in na Slovaškem, so širši krog interesnih skupin obvestili o trendih, povezanih s hrano, prehrano in telesno dejavnostjo, njihovem vplivu na bolezni srca in ožilja ter o ukrepih, potrebnih za spremembo trenutnih vzorcev. Na sedmih nacionalnih srečanjih so nato priporočila za ukrepe preučili predstavniki zdravstvenih organizacij, strokovnjaki za prehrano in telesno dejavnost, predstavniki ministrstev itd. Z udeležbo na seminarjih za povečanje zmogljivosti so bili enakovredno vključeni tudi pacienti.

 

Ob pregledu dela, opravljenega v okviru projekta EuroHeart II, je gospa Susanne Løgstrup, direktorica Evropske mreže za srce, poudarila: »Rezultati projekta bodo bistveni prispevali k izvedbi zdravstvenega programa Evropske unije, »Skupaj za zdravje«. Če jih bomo upoštevali, lahko ugotovitve raziskav in spremljajoča priporočila za ukrepe zmanjšajo breme bolezni srca in ožilja v Evropi in s tem pripomorejo pri uresničitvi globalnega cilja, tj. zmanjšanje umrljivosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni za 25 odstotkov do leta 2025.«

 

Profesor Frans Van de Werf, predsedujoči odboru za evropske zadeve pri Evropskem kardiološkem združenju, je pozdravil delo v okviru projekta EuroHeart II: »Projekt EuroHeart II predstavlja nov mejnik v boju proti boleznim srca in ožilja. Izpostavlja dodatne in konkretne dokaze za potrebo po sprejetju političnih ukrepov za preprečevanje nastanka bolezni srca in ožilja po vsej Evropi. Verjamemo, da bo Evropska komisija upoštevala rezultate projekta in vzpostavila strategijo EU, namenjeno izključno boleznim srca in ožilja.«

 

O projektu EuroHeart II

Več informacij in gradiva najdete na http://www.ehnheart.org/euroheart-ii.html in http://www.escardio.org/about/what/advocacy/EuroHeart/Pages/EHII.aspx

 

Projekt EuroHeart II je sofinancirala Evropska unija v okviru programa Zdravje. Vsebina vseh publikacij v okviru projekta je izključna odgovornost avtorja(-jev). Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano ne odgovarja za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij.

 

O Evropski mreži za srce

Evropska mreža za srce (EHN) s sedežem v Bruslju je zveza društev za srce in sorodnih nevladnih organizacij po vsej Evropi. Vključuje organizacije iz 24 držav. EHN ima vodilno vlogo pri preprečevanju in zmanjševanju primerov bolezni srca in ožilja, zlasti srčnega infarkta in možganske kapi, in sicer s svetovanjem, obveščanjem, krepitvijo zmogljivosti in podporo bolnikom, tako da te bolezni ne predstavljajo več glavnega povzročitelja prezgodnjih smrti in invalidnosti v Evropi.

 

O Evropskem kardiološkem združenju

Evropsko kardiološko združenje (ESC) vključuje več kot 80.000 kardiologov po vsej Evropi in Sredozemlju. Njegova naloga je zmanjšati breme bolezni srca in ožilja v Evropi.


Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: