VABILO nevladnim organizacijam

 

 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije vas vabi na brezplačno delavnico:

 

»TERAPEVTSKE SKUPINE ZDRAVIL – kaj mora bolnik vedeti?«

 

 

 

Lahko se prijavite na delavnico v Ljubljani ali pa v Mariboru.

 

Delavnica v Ljubljani:

četrtek, 24.10. ob 16.30 uri,predavalnica KRKE, Dunajska 65, Ljubljana.

 

Delavnica v Mariboru:

četrtek, 17.10. ob 16.30 uri, sejna soba na Zavodu PIP, Gosposvetska cesta 86, Maribor.

 

Prijava na brezplačno delavnico je obvezna: po e-pošti na naslov: drustvo-zasrce@siol.net.


Delavnica bo okvirno trajala 2 uri.

 

 

Delavnico bosta vodili:


Nada Irgolič, mag. farm., spec.(specialistka za oblikovanje zdravil, bila je predstojnica Farmacevtskega oddelka z Odsekom za farmacevtsko tehnologijo in Odsekom za kontrolo na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, od leta 1996 do leta 2001, ko se je upokojila, je bila direktorica Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje (danes Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke), sedaj je moderatorka foruma Zdravila in zakonodaja (Med.Over.net).


Tina Kapelj, univ. dipl. inž. kem. inž.(predstavnica Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ).

 


PROGRAM

 

  1. Oblikovanje cen zdravil v Sloveniji.
  2. Predstavitev delazakonodaje s področja zdravil, ki je pomemben za lažje razumevanje pravno-formalnih in strokovnih podlag ob uvajanju terapevtskih skupin zdravil.
  3. Predstavitev značilnosti terapevtskih skupin zdravil in pomen razlik v delovanju zdravil znotraj te skupine.
  4. Pojasnilo strokovnih razlogov, zaradi katerih ta zdravila ne bodo medsebojno zamenljiva in možni problemi, ki lahko nastopijo pri zdravljenju, ker izbira zdravila ne bo več temeljila na bistveni podobnosti.
  5. RAZPRAVA

 

 

POMEMBNO! Udeležene vabimo, da nam pred delavnico posredujejo svoja vsebinska pričakovanja ter morebitna vprašanja s področja obravnavane tematike.

 

 

Vir slike: mojdom.dnevnik.si


Za več informacij pokličite organizatorja – Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Mreža NVO 25x25: 01/234 75 50.

 
Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: