Predlog kampanje za zbiranje podpisov bolnikov in splošne javnosti proti uvedbi terapevtskih skupin zdravil

Uvod


Eden od ciljev delovanja Nacionalne mreže nevladnih organizacij s področja javnega zdravja 25x25 je zmanjšanje obolevnosti in ohranjanje zdravja pri ljudeh. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je z oktobrom letos začel uvajati terapevtske skupine zdravil. Ker gre za škodljiv ukrep za zdravje ljudi, smo se odločili, da temu aktivno nasprotujemo. Želimo, da je glas ljudi za svoje zdravje slišan. Z zbranimi podpisi bomo ZZZS-ju pokazali, da nam ni vseeno za naše zdravje in da nam ni vseeno, kako kakovostno zdravljenje dobimo za naš denar. Če tudi vam ni vseeno, se nam pridružite in podpišete peticijo proti uvedbi terapevtskih skupin zdravil.
Zakaj? Preberite spodaj.Predstavitev problematike


Ni vse eno, zato nam ni vseeno

Terapevtske skupine zdravil so eden od varčevalnih ukrepov ZZZS-ja. Potrebo po varčevalnih ukrepih sicer razumemo in jo načeloma podpiramo, a ne na škodo zdravja ljudi. V primeru terapevtskih skupin zdravil pa se škodljivega vpliva na zdravje upravičeno bojimo.


Kaj so terapevtske skupine zdravil?

TSZ je skupina različnih zdravil, ki se razlikujejo po kemični strukturi učinkovine, imajo pa podoben učinek oziroma so namenjena za zdravljenje iste bolezni. To torej niso medsebojno zamenljiva zdravila (MZZ) z enako aktivno učinkovino (sistem medsebojno zamenljivih zdravil pri nas že imamo), pač pa so si med seboj le podobna.


Vsa zdravila ne bodo več brezplačna

Za posamezno skupino zdravil bo ZZZS določil najvišjo priznano vrednost (NPV), ki jo je pripravljen kriti. Za vsa zdravila, ki to vrednost presegajo, pa bodo morali bolniki v lekarni doplačati ali pa že zdravniku jasno povedati, da želijo, da jim predpiše drugo zdravilo, ki je zanje brezplačno. To pomeni, da se bodo nekateri bolniki, ki ne bodo želeli ali zmogli doplačati, morda odločili za drugo zdravilo in ne tisto, ki jim ga je prvotno želel predpisati zdravnik in ki je torej po njegovem mnenju zanje najbolj primerno.

ZZZS bo najvišje priznane vrednosti lahko spremenil vsake dva meseca, kar lahko pomeni, da bo enkrat brezplačno zdravilo A, drugič B in tretjič C. Bolnik, ki ne bo želel ali zmogel doplačati, bo tako lahko moral menjati zdravila vsaka dva meseca, kar je še posebej slabo za kronične bolnike, ki imajo z določenim zdravilom zdaj svojo bolezen pod nadzorom.

Morebitna doplačila so še posebej problematična za socialno šibkejše. Doplačila lahko precej obremenijo tudi tiste, ki jemljejo več vrst zdravil, to pa so prav najbolj bolni in starejši.

Zato vam ne sme biti vseeno!


Posledice menjavanja zdravil

Če kot bolnik ne boste želeli doplačati za zdravilo, ki vam ga je predpisal zdravnik, ga boste morali prositi za nov recept. Če boste to ugotovili šele v lekarni, vam tam ne bodo mogli zamenjati zdravila, ampak se boste morali vrniti k zdravniku po nov recept.

Z vidika zdravljenja je menjavanje zdravil seveda slabo. Zdravila, ki so namenjena za zdravljenje iste bolezni, bolniki različno prenašajo in se nanje različno odzivajo. Med seboj se zdravila razlikujejo v načinu delovanja (npr. kako se presnavljajo), so različno učinkovita in imajo različne neželene učinke ter drugačne interakcije z ostalimi zdravili v primeru, da bolnik jemlje več zdravil hkrati.

Bolniki z isto boleznijo se lahko različno odzovejo na isto zdravilo, kar v primeru menjave zdravila zaradi doplačil lahko vodi do poslabšanja zdravljenja, daljšega zdravljenja, različnih zapletov ali celo potrebe po zdravljenju v bolnišnici. Enačenje različnih zdravil tako zožuje najboljše možnosti zdravljenja, ki so na voljo bolnikom, in tako predstavlja tveganje za bolnike.

Vsak bolnik je edinstven, zato ni vseeno, katero zdravilo boste dobili!


Kdaj bodo uvedene terapevtske skupine zdravil?

Prva terapevtska skupina zdravil za želodčne težave (zaviralci protonske črpalke) je začela veljati 1. oktobra 2013, uvedba naslednjih dveh skupin zdravil – za zniževanje holesterola v krvi in za zniževanje krvnega tlaka – pa je načrtovana v začetku naslednjega leta.

ZZZS načrtuje, da bo v roku dveh let uvedel terapevtske skupine zdravil za večino zdravil oziroma za večino bolezni.Oddaja podpisa

Sem proti uvedbi terapevtskih skupin zdravil, ker ta ukrep omejuje dostop bolnikov do zanje najbolj primernega zdravljenja, saj bodo med zdravili znotraj posamezne skupine le nekatera zdravila brezplačna, doplačil pa si marsikdo ne bo mogel privoščiti. Menjavanje zdravil pa vpliva na učinkovitost in varnost zdravljenja.


Ime:
Priimek:
E-mail:

Obvestilo o zbiranju osebnih podatkov:


 


Obvestilo o zbiranju osebnih podatkov:

Mreža 25x25 bo shranila vaše ime, priimek in elektronski naslov izključno za namene te peticije. Na svoj naslov razen potrditvenega sporočila NE boste prejemali nobenih promocijskih sporočil. Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen za namene dokazovanja števila in pristnosti zbranih podpisov.
Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: